پرش به محتوای اصلی

قابل توجه مسئولان محترم دفاتر

فرآیند لازم جهت ثبت درخواست تمدید پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی:

1- ثبت نام در سامانه licensing.cra.ir جهت ثبت درخواست تمدید

2- ثبت نام در سامانه pishkhanict.ir و تکمیل مدارک جهت استعلام حراست

فرم های مورد نیاز - تمدید