پرش به محتوای اصلی

قابل توجه مسئولان محترم دفاتر

فرآیند لازم جهت ثبت درخواست جا به جایی مکان ارائه خدمت دفاتر پیشخوان خدمات دولت

و بخش عمومی غیردولتی:

1- ثبت نام در سامانه licensing.cra.ir جهت ثبت درخواست جا به جایی مکان ارائه خدمت

2- ثبت نام در سامانه pishkhanict.ir و تکمیل مدارک جهت استعلام حراست

فرم های مورد نیاز - جابجایی