پرش به محتوای اصلی

خدمات افتا و نما

با عنایت به وظایف محوله به اداره کل نظام ملی مدیریت اطلاعات (نما) در خصوص ساماندهی و ارزیابی شرکت های توانمند و متقاضی ارائه خدمات در حوزه های مدیریتی، عملیاتی، فنی و آموزشی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، به اطلاع می رساند در راستای مکانیزه کردن فرآیندهای نظام ارزیابی، صدور و تمدید پروانه فعالیت خدمات افتا و ایجاد بستر الکترونیکی جهت ارائه خدمات بهتر، دقیق تر و سریع تر به متقاضیان، آن اداره کل اقدام به ایجاد سامانه جامع نظام ارزیابی و اعتباربخشی خدمات افتا نموده است و کلیه خدمات مربوط به متقاضیان دریافت پروانه فعالیت خدمات افتا از قبیل درخواست ارزیابی، ارسال مدارک، اعلام نتیجه و صدور پروانه فعالیت، از طریق سامانه مذکور امکان پذیر می باشد. لذا لازم است متقاضیان دریافت پروانه فعالیت، ضمن دریافت و مطالعه فایل "راهنمای سامانه جامع خدمات افتا" مندرج در پرتال نما به آدرس nama.ito.gov.ir نسبت به عضویت و درخواست پروانه فعالیت در حوزه مورد نظر از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.