پرش به محتوای اصلی

uso

تعداد روستاهای بالای 20 خانوار: 2317

تعداد روستاهای زیر 20 خانوار: 1935

روستاهای بالای 20 خانوار دارای ارتباط خانگی: 2269

روستاهای زیر 20 خانوار دارای ارتباط: 1519

تعداد مراکز ای دی اس ال: 225

تعداد مراکز آماده واگذاری: 147

تعداد روستاهای دارای پوشش خانگی: 3344