پرش به محتوای اصلی

واحد مورد نظر

شماره تماس

دفتر مدیرکل

07132989806- 32980000

 حراست  07132274401
بازرسی
 07132989850

 نظارت بر سرویسهای ارتباطی

07132989801 - 4

حوزه دفاتر پیشخوان  07132989828 
 فناوری اطلاعات
  07132989803- 07132989833

مالی- اداری

07132989805 - 07132989829

حقوقی

07132989806

دبیرخانه

07132989810

 

 

آدرس

آدرس پست الکترونیک و نمابر

شیراز- میدان قائم- بلوار هجرت- نبش کوچه 6

کدپستی 7145646588

fars@ict.gov.ir - 07132297564