مقتضی است سه مدرک ذیل به آدرس: تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سیدخندان – ورودی 22 – سازمان فناوری اطلاعات ایران – دبیرخانه ارسال شوند تا اقدام مقتضی بعمل آید.

1-نامه پوششی: درخواست ارزیابی امنیتی و صدور گواهی محصول در سربرگ شرکت تولید کننده

2-فرم درخواست ارزیابی که ماهیت فنی داشته و کلیه صفحات آن باید دارای امضای مدیرعامل و مهر شرکت باشد.

3-مشخصه فنی محصول شرکت شامل پیکربندی،معماری، قابلیت ها، کارکردها، مشخصات نرم افزاری و مشخصات سخت افزاری و سایر اطلاعات موثر فنی

لازم به ذکر است فرم درخواست ارزیابی از آدرس اینترنتی www.itc.ir/eram، بخش ارزیابی امنیتی محصولات، قسمت فرمها، ردیف چهارم جدول موجود قابل دریافت می باشد.